Platformy
Operačný systém Microsoft Windows 9x/ME/NT4/2000/XP/2003

Klient/server verzia v praxi osvedčeného programového produktu, ktorý v spolupráci s ľubovoľnou SQL databázou (Oracle, Informix, Sybase, MS SQL, DB2/400 …) získal hardwarovú a databázovú nezávislosť.

Ukážky:

 
Operačný systém IBM AS/400

Native verzia pre AS/400 bola uvedená na trh v januári 1992 a v súčasnosti ide o najrozšírenejší mzdový software v prostredí OS/400 na Slovensku.

Ukážky:

 
Operačný systém UNIX
Native verzia pre UNIX je variantom pre iné UNIXové platformy.
 
Operačný systém MS-DOS
Najjednoduchšia verzia, ktorá je však úrovňou výpočtu a tlačových výstupov zrovnateľná s predchádzajúcimi. S ďalším rozvojom sa neuvažuje, zabezpečujeme len legislatívnu údržbu pre súčasných zákazníkov.